Metoda Montessori

Maria Montessori

Nasze przedszkole prowadzone jest zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.

Ogłoszenia

Oddziały integracyjne

Uczniowie przedszkola

Nasze przedszkole dba o rozwój każdego dziecka, by niezależnie od swoich możliwości psychofizycznych mogło się w jak najpełniejszy sposób rozwijać.

Witamy w naszym przedszkolu

Jesteśmy kameralną placówką, o pięknym i przyjaznym wnętrzu, gdzie panuje życzliwa, ciepła atmosfera, pełna spokoju i radości. U nas dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, ponieważ ich dobro jest dla nas najważniejsze.

  • 1
    Przedszkole jest placówką publiczną, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00. Organem prowadzącym jest gmina Miasto Puławy, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
  • 2
    Tworzymy oddziały integracyjne w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ideę integracji realizujemy jako formę wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
  • 3
    Pracujemy według koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, dlatego klasy wyposażone są w materiał zwany rozwojowym, który wspiera dziecko w jego indywidualnym rozwoju.
Dzieci w przedszkolu
Powrót na początek strony