Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii

W związku z kolejną aktualizacją Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) wprowadza się następujące zmiany w Procedurze bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Miejskim Przedszkolu nr 10 w Puławach:

  • W grupie może przebywać do 25 dzieci.
  • W grupie integracyjnej liczba dzieci powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.
  • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko.
  • Rezygnuje się z obowiązku codziennego mierzenia temperatury dzieciom. Pomiaru temperatury dokonuje się jedynie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
  • Zawieszeniu ulegają zapisy dotyczące pracy zdalnej.
  • W związku z możliwością zapewnienia miejsca wszystkim przyjętym dzieciom nie stosuje się zapisów dotyczących  obowiązku codziennego zgłaszania obecności dziecka w przedszkolu w kolejnym dniu.

Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Dyrektor  może ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zawiesić zajęcia w trybie stacjonarnym (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego). Zawieszone mogą zostać wszystkie zajęcia lub praca poszczególnych oddziałów. Istnieje również możliwość wprowadzenia ograniczeń dotyczących ilości dzieci uczęszczających do przedszkola. W takiej sytuacji kontynuowane będą zajęcia zdalne, pozostaną w mocy również zapisy określające kryteria pierwszeństwa przyjęć oraz konieczności zgłaszania chęci przyprowadzenia dziecka w dniu kolejnym.

Przypominamy o obowiązku wypełnienia dokumentów:

  • Jednorazowo przed pierwszym przyjściem dziecka do placówki w roku szkolnym 2020/2021:
– OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1) – POBIERZ
– DEKLARACJA RODZICA oraz INFORMACJĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (załącznik nr 2) – POBIERZ

 

  • W każdy poniedziałek:
– KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA EPIDEMIOLOGICZNEGO (załącznik nr 2a) – POBIERZ

 

Zarządzenie do Procedury Bezpieczeństwa – KLIKNIJ

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA MP10 W OKRESIE PANDEMII – KLIKNIJ

Powrót na początek strony