Organizacja pracy

6:00 – 7:00 – Czynności opiekuńcze przy schodzeniu się dzieci. Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań

7:00 – 8:00 – Zabawy przy stolikach wg własnej inwencji. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym;

8:00 – 9:00 – Zabawy integracyjne; Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Wprowadzenie tematu dnia tzw. „ranek” (pomoc w przygotowaniu do zajęć). Wykonywanie zadań indywidualnych. Ćwiczenia poranne . Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, czynności porządkowo – gospodarcze, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

8:30/40 – 9:00 – Śniadanie.

9:00 – 10:00 – Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne:

Zajęcia główne składające się z 2 bloków (np.: edukacja matematyczna, językowa, przyrodnicza, plastyczna, techniczna, umuzykalnienie, ćwiczenia ruchowe)

10:00 – 11:00 – Zajęcia ruchowe, ruchowe ze śpiewem, spacery, zajęcia w ogrodzie, zabawy badawcze, eksperymenty, poznawanie najbliższego środowiska. Zabawy dowolne.

11:00 – 12:00 – Zajęcia, zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Aktywność własna dzieci.

12:00 – 12:30 – Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia. Czynności higieniczne, związane z samoobsługą dzieci.

12:30 – 13:00 – Relaks poobiedni; (bajko terapia; ćwiczenia relaksacyjne). Zabawy ruchowe ze śpiewem.

13:00 – 15:00 – Praca z materiałem Montessori. Aktywność własna dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna, wyrównawcza. Gry dydaktyczne w małym zespole dzieci.

Ok. 14:00 – 14:30 – Podwieczorek

15:00 – 18:00 – Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, praca z materiałem rozwojowym. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia; prace porządkowe. Kontakty z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

 

POSIŁKI

8.30 – 9.00 – przygotowanie do śniadania  – śniadanie

12.00 – 12.30 – przygotowanie do obiadu – obiad

14.00 – 14.30 – przygotowanie do podwieczorku – podwieczorek

Powrót na początek strony