oddział I

oddział I (14).jpg

Dzieci siedzą na dywanie

Witamy serdecznie w najmłodszej grupie 3 latków.

 

Nauczyciele pracujący w grupie

Magdalena Doliniak,

Małgorzata Górska – Lenartowicz

Personel pomocniczy: Barbara Wydra, Iwona Goliszek

Konsultacje pedagogiczne: odbywają się po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem.

  Nasza grupa jest najmłodszą grupą w przedszkolu. Podczas zabaw i zajęć uczymy się bardzo wielu ciekawych rzeczy, a przede wszystkim samodzielności w działaniu oraz przestrzegania zasad panujących w przedszkolu. Wszystkie nasze działania zmierzają do poznania siebie, dostrzeżenia innych, odkrywania otaczającego świata. W czasie zajęć śpiewamy, tańczymy, wyklejamy, malujemy farbami, kolorujemy, uczymy się przeliczać, poznajemy kolory. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Do dyspozycji oprócz tradycyjnych zabawek mamy materiał rozwojowy Montessori. Przygotowane w tym celu sale Montessori pomagają Młodemu Człowiekowi lepiej poznawać otaczający Go świat. Po całym dniu wypełnionym wrażeniami odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek.

 Zajęcia dydaktyczne w tej grupie odbywają się po śniadaniu i powinny trwać od 10 do 15 min. W grupie 3-4 latków udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny, jednakże są one zachęcane do aktywnego uczestnictwa. Nauczyciel przygotowuje zajęcia dla całej grupy, ale nie wymaga udziału w zajęciach jednocześnie wszystkich dzieci np. zajęcia plastyczne czy zabawy dydaktyczne prowadzone mogą być przy jednym stoliku z kilkorgiem dzieci.

Nauczyciel dąży jednak do takiego zainteresowania dzieci momentem pedagogicznym, aby spowodować w nim uczestnictwo możliwie największej ilości dzieci.

To trudne zadanie, w którym pomaga systematyczność, konsekwencja, umiejętność zachęcania i zaciekawienia.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w naszym oddziale prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego „ Trampolina” oraz programów:

 

 

 

Powrót na początek strony