Oddział II

bal (9).jpg

opis oddziału II

WITAMY SERDECZNIE W GRUPIE II

 

     Grupa II składa się przede wszystkim z dzieci 4-letnich. Mamy jednak w grupie dwoje dzieci 3-letnich. Jest to grupa Integracyjna. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego PWN „Trampolina”.

 

Nauczycielki: Agnieszka Borucka, Iwona Skowronek

Nauczyciel wspierający: Katarzyna Poświatowska

Personel pomocniczy: Magdalena Dziak, Dagmara Duda

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

Oprócz tradycyjnych zajęć, prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem materiału rozwojowego Marii Montessori. W zakresie takich zajęć mamy ćwiczenia praktycznego życia, edukację kosmiczną, edukację matematyczną, językową czy sensoryczną. Dzieci bardzo chętnie sięgają po materiał rozwojowy podczas codziennego pobytu w przedszkolu, dbając o to by nie przeszkadzać w pracy swoim kolegom.

 

Czego uczymy się w marcu w grupie czterolatków?

 

Tydzień 25: Bawimy się kolorami

Tydzień 26: Poznajemy instrumenty

Tydzień 27: Szukamy wiosny

Tydzień 28: Wiosenne porządki

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Słucha tekstów literackich i zadaje pytania dotyczące ich treści.
 • Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.
 • Łączy w pary rymujące się wyrazy.
 • Opowiada historyjki obrazkowe, zachowując poprawną kolejność zdarzeń.
 • Stara się dbać o prawidłową wymowę głosek i wyrazów.
 • Przelicza, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Mierzy długość za pomocą kroków.
 • Nazywa aktualną porę roku i opowiada o jej cechach charakterystycznych.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Zna cykliczne następstwo pór roku.
 • Wie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Zakłada proste hodowle.
 • Wie, jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie.
 • Rozpoznaje symbole zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre sprzęty gospodarstwa domowego.
 • Wie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa.
 • Poznaje właściwości baniek mydlanych.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory tęczy.
 • Miesza kolory, uzyskując nowe barwy.
 • Ogląda reprodukcje obrazów i wypowiada się na ich temat.
 • Maluje farbami, lepi z plasteliny, wykleja.
 • Wygrywa rytm na instrumentach niekonwencjonalnych.
 • Nazywa niektóre instrumenty muzyczne. Rozpoznaje ich brzmienie.
 • Reaguje ruchem na zmiany w muzyce.
 • Wskazuje kierunek dochodzenia dźwięku.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Dostosowuje ubranie do pogody.
 • Utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.
 • Wie, jak należy się zachować podczas uroczystości.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
 • Prawidłowo trzyma kredkę.

Powrót na początek strony