Oddział II

oddzII.JPG

opis oddziału II

WITAMY SERDECZNIE W GRUPIE II

 

     Grupa II składa się przede wszystkim z dzieci 4-letnich. Mamy jednak w grupie dwoje dzieci 3-letnich. Jest to grupa Integracyjna. Zajęcia dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego PWN „Trampolina”.

 

Nauczycielki: Monika Polak, Anna Lenartowicz

Nauczyciel wspierający: Katarzyna Poświatowska

Personel pomocniczy: Magdalena Dziak, Ewa Grobel

Konsultacje indywidualne dla rodziców odbywają się w poniedziałki w godzinach popołudniowych (po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem).

Oprócz tradycyjnych zajęć, prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem materiału rozwojowego Marii Montessori. W zakresie takich zajęć mamy ćwiczenia praktycznego życia, edukację kosmiczną, edukację matematyczną, językową czy sensoryczną. Dzieci bardzo chętnie sięgają po materiał rozwojowy podczas codziennego pobytu w przedszkolu, dbając o to by nie przeszkadzać w pracy swoim kolegom.

 

 

Powrót na początek strony