oddział IV

oddz (12).jpg

 

Nauczyciele pracujący w grupie:

Magdalena Skwarek-Palenicka, Anna Lenartowicz

Nauczyciel wspierający:

Weronika Rodak

Personel pomocniczy:

Zofia Bisek

Oddział IV to nasza „Zerówka”. Liczy 22 dzieci 6letnich i troje dzieci 5letnich.Nauka połączona z zabawą opiera się na programie wychowania przedszkolnego PWN „Trampolina” Elżbiety Kordos. Stosujemy pracę indywidualną z dzieckiem oraz pracę w małych grupach lub z całą grupą. Dziecko samo poprzez materiał rozwojowy Marii Montessori doświadcza pewnych nauczanych treści.

Jako najstarsza grupa w przedszkolu dbamy o jak najlepszą atmosferę, żeby dać młodszym grupom wzór do naśladowania. Oprócz realizacji programu wychowania przedszkolnego, bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach i konkursach organizowanych na terenie miasta Puławy i  w całej Polsce. Rozwijamy w sobie umiłowanie do narodu, w związku z tym bierzemy udział w wielu akcjach patriotycznych.

Rodziców zapraszamy na konsultacje pedagogiczne po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

Powrót na początek strony