Metoda Montessori

Edukacja Montessori

Nasze przedszkole prowadzone jest zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.

 

KIM BYŁA MARIA MONTESSORI?

Maria Montessori (1870 – 1952) włoska lekarka i pedagog. Jedna z największych reformatorek wychowania przedszkolnego. Twórczyni „metody montessori”, która kładzie nacisk na umożliwienie dziecku swobodnej aktywności oraz kształcenie jego zmysłów. Każde dziecko jest inne, a więc każde ma prawo do indywidualnego rozwoju. Maria Montessori krytycznie odnosiła się do tradycyjnego szkolnictwa, a ławka szkolna była dla niej symbolem wyrażającym bezruch i tłumienie aktywności dziecka.

JAKIE SĄ CELE PEDAGOGIKI MONTESSORI ?

  • rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowanie szacunku do porządku i do pracy,
  • nauka samodyscypliny,
  • wypracowanie zamiłowania do ciszy oraz pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • osiąganie długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • uniezależnienie od nagrody,
  • formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, szacunku dla pracy innych,
  • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  •  nauka szacunku do innego człowieka – jego praw i oczekiwań.      

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRZEDSZKOLEM MONTESSORI A PRZEDSZKOLEM TRADYCYJNYM?

– Rozwijamy dziecięcą samodzielność – wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie. Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.

-Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo. Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych (jak w rodzinie).

– Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali
z dzwoneczkiem w dłoni.

– Zajęcia w przedszkolu Montessori dzięki jedynemu w swoim rodzaju programowi edukacji doskonale przygotowują do edukacji szkolnej i przeciwdziałają problemom z nauką. Nauczyciel nie narzuca dziecku tego, czym powinno się interesować. To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem. (Zasada ta stosowana jest podczas pracy dziecka z „materiałem Montessori”).

– Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne („materiał montessori”),  które rozwijają wszechstronnie umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.

– Dzieci są uczone: porządku ( np. odkładają materiały montessori zawsze na swoje miejsce) i szacunku do pracy  innych dzieci, ( np. nie przeszkadzam innym, nie zabieram materiału, z którym pracuje inne dziecko)

 CO TO JEST PRACA WŁASNA DZIECKA ORAZ MATERIAŁ MONTESSORI?

Praca własna, to czas, gdy dzieci w ciszy i koncentracji „pracują” ( bawią się, ćwiczą) różne swoje umiejętności na materiale Montessori. Materiał Montessori, to specjalnie przygotowane zestawy pomocy edukacyjnych, których celem jest rozwój różnorodnych obszarów zainteresowań dzieci. Pomoce te służą do pracy indywidualnej dziecka np. nauczyciel przeprowadza z dzieckiem krótka lekcję, co można robić z danym materiałem i dziecko samo dalej kontynuuje „pracę”.                                                                           

Materiały Montessori są w naszym przedszkolu podzielone na 5 obszarów

– życie codzienne (zestawy pomocy do  przesypywanie, przelewanie, szycie, tkanie, mycie naczyń, prania, polerowania, przygotowywania jedzenia – krojenie jabłka, wyciskanie soku, obierania marchewki, wiązania kokardek, zapinania butów, dziurkowanie itd.)

– sensoryka ( dopasowywanie wielkości, poznawanie kolorów, figur, zapachów, wagi, długości, ciężaru, ćwiczenie słuchu itd)

– język ( zestawy pomocy do ćwiczenie pisania, poznawanie szorstkich liter, pisanie na piasku, czytania wyrazów, pisanie przez dzieci własnych książeczek itd.)

– matematyka  (zestawy pomocy do nauki liczenia, poznawania i rozróżniania wielkości liczb, poznawania i pisania liczb, dodawania, odejmowania, poznawanie podstaw ułamków itd.)

– kosmos ( zestawy pomocy do poznawania natury- puzzle roślinne, minerały, mapy świata, flagi świata, planety, wulkany, zwierzęta świata, ludzie na ziemi, owady, skamieniałości itd.)

                      

DLACZEGO W PRZEDSZKOLU MONTESSORI NIE MA NORMALNYCH ZABAWEK?

Dzieci obecnie zasypane są bezcelowymi, jednorazowymi zabawkami, które niewiele wnoszą i szybko się nudzą. Pomoce Montessori są dopracowanymi materiałami edukacyjnymi. Każdy do czegoś służy i ma pewien cel. W myśl pedagogiki Montessori dziecko w wieku 3-6 lat najlepiej rozwija swoje umiejętności i samodzielność mając możliwość wykonywania czynności „realnych” i konkretnych ( np. dzieci uwielbiają zamiatać, nalewać wodę do szklanek, podlewać kwiatki, prać itp.).W przedszkolu Montessori oferujemy dzieciom pomoce edukacyjne, przy których dziecko wykonuje czynność, która ma dla niego sens, uczy konkretnej umiejętności lub pojęcia i daje  satysfakcję.

CO TO JEST POLARYZACJA UWAGI U DZIECKA?

To niezwykła koncentracja uwagi dziecka podczas jakiejś czynności, która pozwala na lepszy rozwój i naukę ( np. dziecko niezwykle skoncentrowane przez długi okres czasu nalewa wodę do szklanek, układa konstrukcje z klocków).

CO TO JEST LEKCJA CISZY?

Są to zajęcia, podczas których dzieci ćwiczą cisze i koncentrację np. spacerując po specjalnej linii z dzwoneczkiem.

CZY DZIECI PO PRZEDSZKOLU MONTESSORI ZAADAPTUJĄ SIĘ W „NORMALNEJ” SZKOLE?

Dzieci po przedszkolu Montessori wychodzą świetnie przygotowane do szkoły. Są bardzo samodzielne i ciekawe świata. Często potrafią już czytać i liczyć. W przedszkolu ćwiczyły  bardzo ważną umiejętność – koncentrację,  pracowitość i samodzielność.  Potrafią szanować innych. Dzieci doskonale adaptują się w każdej szkole. Są nastawiane na naukę
i poznawanie świata, dlatego ważne,  aby znaleźć dla ich dobra szkołę (taką, która rozwinie dalej ich potencjał).

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE METODA MONTESSORI JEST NAJLEPSZA DLA MOJEGO DZIECKA?

Szczególnie dobrze czują się w naszym przedszkolu dzieci, którym przyjemność sprawia dłuższa koncentracja np. w skupieniu potrafią układać puzzle, lubią oglądać książeczki, potrafią się skoncentrować i są ciekawe świata. Wszystkie dzieci, które trafiają do przedszkola Montessori mają niezwykły potencjał rozwojowy. Jeżeli Wasze dziecko ma różnorodne zainteresowania, jest zdolne i bystre – to metoda Montessori jest najlepszym sposobem rozwoju tych zdolności. Metoda Montessori jest wspaniałą metodą rozwijającą wszystkie dzieci. Każde dziecko znajdzie w naszym przedszkolu Montessori coś ciekawego dla siebie.

Powrót na początek strony