Współpraca ze środowiskiem

Przedszkole jako instytucja wychowawczo – dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.

Biblioteka Miejska
poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki; wspólne zajęcia manualne na terenie biblioteki; poznanie sposobów korzystania z biblioteki i zasad zachowania się w miejscu publicznym, udział dzieci w organizowanych przez Bibliotekę uroczystościach, spotkaniach warsztatowych, lekcjach czytelniczych.

Komenda Powiatowa Policji w Puławach
organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek do Komendy Policji; współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach
udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych – logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki.

Katolicki Uniwersytet Lubelski
organizacja spotkań ze studentami w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Puławach

Przedszkola i szkoły na terenie miasta i powiatu
udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, wiedzy o Puławach ruchu drogowym; zapoznanie dzieci ze szkołą – ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

Przedszkola i szkoły na terenie miasta i powiatu
udział wychowanków w organizowanych przeglądach piosenki, teatrzyków oraz umiejętności recytatorskich; korzystanie z ofert w ramach konkursów plastycznych, wiedzy o Puławach ruchu drogowym; zapoznanie dzieci ze szkołą – ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego.

Straż Pożarna
organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie strażaków do przedszkola; przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki; kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym; udział w organizowanych konkursach plastycznych.

Młodzieżowy Dom Kultury i POK „Dom Chemika”
poznanie pracy MDK-u i oferty, zachęcanie do korzystania z dodatkowych zajęć dla dzieci organizowanych w centrum, korzystanie z propozycji filmowych przez przedszkolaków, współpraca w organizowaniu konkursów plastycznych – udostępnianie sal na występy i wystawę prac dziecięcych.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
udział wychowanków w organizowanych akcjach „Chcę być bezpieczny na drodze” – zajęcia z wychowania komunikacyjnego i praktyczna jazda rowerem po Miasteczku Ruchu Drogowego; popularyzowanie wiedzy i podnoszenie świadomości tym zakresie; spotkanie z policjantem i pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
pozyskiwanie stażystów

Przedszkola noszące imię Marii Kownackiej
wymiana doświadczeń, udział w konkursach.

Nadleśnictwo
organizowanie wycieczek na łono natury; korzystanie z proponowanej oferty edukacyjnej związanej z pracą osób w Nadleśnictwie; przejście ścieżką edukacyjną, obejrzenie sali edukacyjnej ze zgromadzonymi informacjami, narzędziami i eksponatami z dziedziny leśnictwa, poznanie pięknego środowiska przyrodniczego jakim jest las i jego mieszkańcy; uczenie dzieci odpowiedzialności za ochronę i korzystanie z jego uroków oraz darów.

Schronisko dla zwierząt
odwiedzanie i oglądnie schroniska; rozmowy z osobami zajmującymi się zwierzętami – poznanie pracy ludzi w schronisku; uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach; organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku.

Teatr „Muchomor”
zapoznanie dzieci ze sceną teatralną, widownią, grą aktorską, rodzajami lalek teatralnych; rozwijanie zainteresowań teatralnych dzieci; rozbudzanie wyobraźni dziecięcej; zapraszanie aktorów do wystawiania przedstawień na terenie placówki – sprawianie radości z możliwości kontaktu ze sztuką.

Parafie w Puławach
wspólne organizowanie konkursów dla dzieci, spotkań wigilijnych.

MOSiR
organizowanie imprez sportowych dla dzieci w tym Sportowej Olimpiady Przedszkolaka na stadionie miejskim.

Izba Pamięci Marii Kownackiej w Warszawie
popularyzowanie twórczości Marii Kownackiej – patronki przedszkola.

Lokalne media – Tv, radio, prasa
promocja działań przedszkola

Park Naukowo – Technologiczny
uczestnictwo dzieci w pokazach chemicznych i innego rodzaju zajęcia odkrywcze

Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność twórczą.

Powrót na początek strony