Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. W ciągu całego roku szkolnego są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej pory roku. Zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca grupowego. Pierwszym etapem kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp. Lekcje rytmiki prowadzone są przez pana Pawła Abramka.

 

Dogoterapia

W naszym przedszkolu przedszkolu zajęcia te prowadzi Pani Agnieszka Gerung – Białas wraz ze swoim cudowny psem Cynką. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jako w terapii wspomagającej, a od czasu do czasu Cynka ze swą panią odwiedza również grupy przedszkolne niosąc radość wszystkim dzieciom.

 Klub Małego Kucharza

Podczas warsztatów kulinarnych dzieci poznają nowe smaki, a także samodzielnie przygotowują posiłki.

 Koło Plastyczne "Plastelinek"

Zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu mają na celu uwrażliwić dzieci na walory estetyczne otaczającego nas świata oraz usprawnić warsztat manualny. Dziecko przez zajęcia plastyczne rozwija swoją kreatywność i może uwolnić często tłumione emocje. Ponad to zajęcia plastyczne rozwijają u dzieci samodzielność, refleksyjność i pomysłowość.

 Zajęcia taneczne

Dla przedszkolaków taniec to przede wszystkim zabawa, z której czerpią ogromną radość. Jednak my zdajemy sobie sprawę ile pozytywnych aspektów kryje w sobie taniec : rozwijają sprawności motoryczne i słuchowe dziecka, dzieci uczą się rozpoznawać rytm, poznają pierwsze kroki taneczne oraz uczestniczą w zabawach ruchowych. Taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała, wzmaga koordynację wzrokowo-ruchową, usprawnia całe ciało, ma znaczący wpływ na lateralizację, kształci orientację ruchową, uczy nawiązywania kontaktu z ludźmi. Dodatkowo ruch i taniec znoszą napięcie mięśniowe i emocjonalne, a także pozwalają się dziecku odprężyć.

Dzieci poznają różne układy taneczne, które potem prezentują na scenie naszego przedszkola, a także na innych scenach Puław. Stroje na występy szyją Panie z przedszkola. Występując dla innych, dzieci przełamują barierę nieśmiałości, uczą się autoprezentacji, są dumne z tego, że mogą reprezentować swoje przedszkole.

W naszym przedszkolu zajęcia taneczne odbywają się jeden raz w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej, zaś w grupie dzieci 6-cio letnich dwa razy w tygodniu.

 Koło Teatralne "Baj"

Plastyka muzyka i teatr umożliwiają dzieciom wyrażanie swoich przeżyć, pozwalają przenieść się w krainę marzeń i fantazji. Sztuka wyzwala pozytywne emocje uczy wiary we własne siły  oraz poczucie własnej wartości.

Zajęcia koła teatralnego zaspokajają podstawowe potrzeby psychofizyczne, korygują deficyty np. wady wymowy. Rozwijają i doskonalą pamięć wzrokowo słuchową.

Podczas zajęć dzieci mają możliwość:

– wcielenia się w rolę aktora

– odtwarzania prostych układów tanecznych

– recytują wiersze indywidualnie i grupowo z podziałem na role

– uczą się wyrażać przeżycia, nastrój i uczucia

– posługują się pacynką, kukiełką, rekwizytem

 Religia

Zajęcia zgodne z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W zajęciach tych uczestniczą dzieci, których rodzice wyrazili pisemne życzenie o zorganizowanie lekcji katechezy. Dzieci pracują poprzez słuchanie, naukę piosenek, kolęd, wykonywanie prac plastycznych. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Wspomagają one treści edukacji kosmicznej i religijnej Montessori.

Lekcje religii prowadzone są dwa razy w tygodniu przez księdza Pawła.

Hipoterapia

Odbywa się raz w tygodniu w zaprzyjaźnionym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kęble, gdzie wykwalifikowani terapeuci prowadzą 30 – minutowe zajęcia w siodle z każdym z dzieci.

 

 

Powrót na początek strony