Rekrutacja

01 - 27.03.2023r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 Zasady, harmonogram i szczegóły rekrutacji znajdują się w górnej zakładce "Dla Rodziców" - Rekrutacja

 

 

 

Powrót na początek strony