Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo Wyniki rekrutacji są już dostępne w systemie naboru elektronicznego oraz wywieszone na drzwiach naszego przedszkola.

 

 

Rodzicom dzieci zakwalifikowanych przypominamy, że w dniach

06 – 22 kwietnia 2022r.  

zobowiązani są do złożenia w formie pisemnej

OŚWIADCZENIA WOLI przyjęcia dziecka

do Miejskiego Przedszkola nr 10 w Puławach.

Nie złożenie w/w deklaracji w podanym terminie skutkować będzie

nie przyjęciem zakwalifikowanego dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023r.

Druki oświadczeń dostępne są w placówce i na stronie internetowej przedszkola (w zakładce Dla Rodziców – REKRUTACJA)

Powrót na początek strony