Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

NPCZ wszystkie znaki.jpg

Miasto Puławy otrzymało z budżetu państwa wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Zadanie realizowane w ramach programu to Zakup nowości wydawniczych i realizacja działań promujących czytelnictwo w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Puławy oraz zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

W ramach programu Miejskie Przedszkole nr 10 otrzyma z budżetu państwa kwotę w wysokości 3000 zł, zaś 750 zł. wynosi wkład własny placówki. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3750 zł.

 

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

 W ramach działań promujących czytelnictwo zaplanowaliśmy szereg działań takich jak:

- "Wychowanie przez czytanie" - czyli angażowanie środowiska lokalnego (w tym seniorów) w czytanie dzieciom bajek i opowiadań;

- "Dzień postaci z książki" - rewia strojów inspirowanych bohaterami ulubionych pozycji książkowych naszych wychowanków;

- "Przyroda w utworach Marii Kownackiej" - organizacja międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego;

- "Spotkania z literaturą" - cykliczne wyjścia na zajęcia biblioteczne oraz cotygodniowe wypożyczania książek;

- spotkanie autorskie z twórcą literatury dziecięcej,

- inne.

 

W ramach programu mamy również nadzieję wyposażyć przedszkolną bibliotekę w nowości czytelnicze, szczególnie w pozycje z zakresu bajkoterapii, pozycji z zakresu edukacji kosmicznej (literatura popularno - naukowa dotycząca wiedzy o środowisku społeczno - przyrodniczym, pozycje dotyczące historii Polski dla najmłodszych.

Powrót na początek strony