Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

Puławy, dn. 05.04.22r.

Szanowni Państwo

Wyniki rekrutacji są już dostępne w systemie naboru elektronicznego oraz wywieszone na drzwiach naszego przedszkola.

 

Rodzicom dzieci zakwalifikowanych przypominamy, że w dniach

06 – 22 kwietnia 2022r.  

zobowiązani są do złożenia w formie pisemnej

OŚWIADCZENIA WOLI przyjęcia dziecka

do Miejskiego Przedszkola nr 10 w Puławach.

Nie złożenie w/w deklaracji w podanym terminie skutkować będzie

nie przyjęciem zakwalifikowanego dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/2023r.

Druk oświadczenia woli dostępny jest w placówce i do pobrania poniżej.

 

 

 ---

 REKRUTACJA

Poniżej znajdują się informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich w Puławach na rok szkolny 2022/2023.

Link do logowania

 

Powrót na początek strony