Rekrutacja

SZANOWNI PAŃSTWO

Poniżej znajdują się informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich w Puławach na rok szkolny 2023/2024.

Należy wejść w poniższy link, wypełnić wniosek wraz z właściwymi oświadczeniami (do pobrania poniżej), następnie wydrukowaną i podpisaną wersję prosimy dostarczyć do przedszkola najpóźniej do 27 marca.

link do rekrutacji

https://nabor.pcss.pl/pulawy

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024r.:

 

Data

  Etap rekrutacji

od

do

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

22 lutego 2023r.

28 lutego 2023r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca

1 marca 2023r.

27 marca 2023r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 marca 2023r.

5 kwietnia 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 kwietnia 2023r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7 kwietnia 2023r.

21 kwietnia 2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

24 kwietnia 2023r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające

8 maja
2023r.

19 maja 2023r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

22 maja 2023r.

24 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 maja 2023r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26 maja 2023r.

2 czerwca 2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

5 czerwca 2023r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

1)    W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2)    W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Załącznik do Zarządzenia nr A/ 13/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

 

 PLIKI DO POBRANIA:

Powrót na początek strony